Het is aannemelijk dat burgers in het wetsvoorstel voor een nieuw box 3-stelsel meer gegevens zullen moeten verzamelen ter ondersteuning van de aangifte. Zeker wanneer het vermogen uit meer dan banktegoeden bestaat, zullen bepaalde berekeningen zodanig complex worden dat dat veel van burgers vraagt. Dat stelt het Adviescollege Toetsing Regeldruk in een advies aan het kabinet.

Het zou dan ook goed zijn, zo vindt het adviescollege, om te onderzoeken of bepaalde administratieverplichtingen kunnen worden versoepeld om zo de administratieve lasten te beperken. "Hoewel de regeldrukgevolgen van de voorgestelde wet substantieel zijn, is het positief dat deze goed in kaart zijn gebracht. Het is essentieel dat er voldoende aandacht wordt besteed aan het minimaliseren van regeldruk om de naleving van de wet te vergemakkelijken en de administratieve lasten voor belastingplichtigen te verlichten", zo staat in het advies (pdf) te lezen.

In de ‘Wet Werkelijk Rendement Box 3‘ wordt voorgesteld om inkomstenbelasting te heffen op basis van het werkelijk behaalde rendement van vermogen. Kern van het nieuwe stelsel is een vermogensaanwasbelasting. Daarmee wordt het totale werkelijke rendement van vermogen belast. Dit betekent dat belasting wordt geheven over opbrengsten uit vermogen, zoals rente, dividend, huur en pacht. En over gerealiseerde en ongerealiseerde waardeontwikkelingen van vermogensbestanddelen, zoals koerswinst of -verlies op aandelen.

Voor onroerend goed en aandelen in familiebedrijven en innovatieve startende ondernemingen wordt een vermogenswinstbelasting geïntroduceerd, waarbij positieve en negatieve waardeveranderingen alleen worden belast bij realisatie of het einde van de belastingplicht in Nederland.

Lees ook het Dossier Box 3.

Bron: ATR

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

856

Gerelateerde artikelen