Arbeidsmigranten die door een bedrijf uit een ander EU-land in Nederland worden 'gedetacheerd', lopen een groot risico om hier als derderangsburger behandeld te worden. Het via zo'n omweg inhuren van arbeidsmigranten, moet dan ook in sommige sectoren worden uitgesloten, schrijft de Adviesraad Migratie in een rapport.

De "onduidelijke situaties en ontduikingsroutes" openen de deur naar arbeidsuitbuiting. Gedetacheerde arbeidsmigranten lopen het risico "niet het loon, de arbeidsvoorwaarden of de sociale zekerheid te krijgen waarop zij recht hebben".

De Adviesraad is een onafhankelijk adviescollege dat "gevraagd en op eigen initiatief " advies geeft aan de politiek. In het rapport genaamd Geen derderangsburgers signaleert de Raad dat detachering in de EU een groeiend fenomeen is, dat in zijn huidige vorm niet alleen voor de arbeidsmigrant zelf, maar ook voor Nederland ongewenste gevolgen heeft. Het kabinet zou "flexibele arbeidsovereenkomsten", waaronder detachering, dan ook moeten uitsluiten in sectoren waar veel misstanden voorkomen, luidt een van de aanbevelingen. Sectoren die veel in het nieuws komen vanwege misstanden zijn onder meer de vleesverwerkende industrie en de land- en tuinbouw.

Door detachering werken mensen van binnen of buiten de EU in Nederland, maar voor een bedrijf uit een ander Europees land. De constructie leidt ertoe dat "omstandigheden zoals werkgevers die soms creëren zeer ondoorzichtig" zijn. Werkgevers kunnen de situatie dan ook makkelijk uitbuiten."Het is haast ondoenlijk om precies te weten waar een gedetacheerde arbeidsmigrant recht op heeft", iets waar ook de Arbeidsinspectie tegenaan loopt.

Net als bij 'reguliere' arbeidsmigranten, die zonder deze constructie in Nederland worden ingehuurd, zijn gedetacheerde migranten vaak afhankelijk van hun werkgever voor huisvesting. Arbeidsmigranten van buiten de EU zijn het kwetsbaarst, omdat zij ook voor hun verblijfsvergunning afhankelijk zijn van hun werkgever.

Bedrijven die arbeidsmigranten detacheren kunnen hun kosten makkelijker laag houden. Zo betalen zij veelal lagere lonen en dragen zij premies af aan het land waarvandaan de werknemers worden uitgezonden, en die zijn vaak lager dan in Nederland. De Adviesraad vreest dat zo "de lonen en arbeidsomstandigheden voor de hele sector slechter worden".

De raad adviseert het kabinet strenger te zijn voor malafide werkgevers. Daarnaast moet Nederland internationaal betere afspraken maken, zowel in de Europese Unie en één-op-één met landen waarvandaan veel werknemers naar Nederland worden uitgezonden.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht

210

Gerelateerde artikelen