De rechter oordeelt dat de onrechtmatige verstrekking van de inkomensverklaring door de Belastingdienst aan de verhuurder niets verandert aan het feit dat de extra, inkomensafhankelijke, huurverhoging in overeenstemming is met de wet. De huurder heeft een huurverhoging gekregen die bij zijn inkomen past. De vorderingen van de huurder zijn afgewezen.

Dat meldt de overkoepelende organisatie van woningcorporaties Aedes. De kern van het geschil tussen de woningcorporatie Vallei Wonen en de huurder is de vraag wat de gevolgen zijn van een uitspraak van de Raad van State op 3 februari 2016. Volgens de Raad van State was er geen wettelijke basis voor de verstrekking van inkomensgegevens van huurders door de Belastingdienst aan verhuurders. Die wettelijke basis is er nu wel, omdat de wet (een artikel in het Burgerlijk Wetboek) kort na de uitspraak van de Raad van State is aangepast.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State rees de vraag of een huurder met succes een vordering tegen zijn verhuurder kan instellen om de inkomensafhankelijke huurverhoging terug te vorderen.

Passend bij inkomen

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 2 november antwoord gegeven op deze vraag, namelijk dat de onrechtmatige verstrekking het inkomensafhankelijke huurverhogingsvoorstel van Vallei Wonen niet in de weg staat. Dat achteraf blijkt dat de belastinginspecteur de inkomensgegevens niet had mogen verstrekken, verandert niets aan het feit dat de extra huurverhoging in overeenstemming is met de wet. De huurder heeft immers niet weersproken dat zijn inkomen hoger is dan 43.785 euro. Het huurverhogingsvoorstel past bij het inkomen van de huurder.
 

 

Bron: Aedes

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

1

Gerelateerde artikelen