Afvalbedrijven gaan betalen voor Nederlands afval dat buiten Nederland wordt gestort of verbrand. Dat staat in de belastingplannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.
Het tarief is hetzelfde als het binnenlandse tarief voor storten of verbranden. Het gaat om afvalstoffen die naar het buitenland worden overgebracht met toepassing van een EVOA-vergunning. De heffing geldt niet als het afval uit een ander land komt en niet in Nederland is bewerkt of gemengd.
 
De belasting wordt berekend over het gewicht van de afvalstoffen. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) beoordeelt het gewicht en de verwerkingswijze. De Belastingdienst controleert de aangifte, is verantwoordelijk voor de inning en het boetebeleid. De heffing gaat in op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip. Dit gebeurt nadat de uitvoeringsaspecten verder zijn ingevuld.
 

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Milieuheffingen

Dossiers: Prinsjesdag 2017

0

Gerelateerde artikelen