Hof Den Haag heeft een opmerkelijk oordeel geveld over de toepassing van de cultuurgrondvrijstelling overdrachtsbelasting, zo vindt Alfa Accountants en Adviseurs.

Volgens het Hof geldt deze vrijstelling ook voor de ondergrond van ‘andere gebouwen'. In de zaken ging het onder andere om het bedrijfserf en de ondergrond van bedrijfsgebouwen. De tuinbouwkassen en de gebouwen zelf waren gewoon belast, hierover bestond geen discussie.

De uitspraken zijn in de eerste plaats mooi en belangrijk voor de tuinbouw, zo stelt Alfa, maar het is nog geen eindoordeel. De Hoge Raad gaat nog beslissen of de uitspraken juist zijn. Wanneer de Hoge Raad de uitspraken goedkeurt, dan is het oordeel van Hof Den Haag over de vrijstelling ook toepasbaar voor veehouders en akkerbouwers. Ook zij hebben dan volgens de redenering van het Hof recht op een vrijstelling overdrachtsbelasting voor hun erf en de ondergrond van gebouwen.

Meer informatie staat op de website van Alfa.

Bron: Alfa Accountants en Adviseurs

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

0

Gerelateerde artikelen