De Belastingdienst krijgt sinds 2013 € 150 miljoen per jaar erbij om meer controles en meer invorderingsactiviteiten te kunnen uitvoeren. Dit moet extra belastingopbrengsten opleveren. Het plan is door de dienst uitgewerkt in een ‘business case'. Is deze business case een succes geworden?

Opbrengst investeringen in Belastingdienst niet duidelijk

De Belastingdienst blijkt geen directe relatie te kunnen leggen tussen de investeringen die zijn gedaan met het extra budget en de ontwikkeling van de belastingopbrengsten. Dit komt door verscheidene factoren. 
Om te beginnen zijn de Belastingdienstmedewerkers die in 2013 en 2014 waren aangetrokken voor de intensivering van het toezicht en de invordering, niet afzonderlijk geregistreerd. Dit was binnen het personeelssysteem van de dienst niet mogelijk. Daardoor kan er achteraf geen relatie worden gelegd tussen de uitgaven voor het werven en opleiden van nieuwe medewerkers en de opbrengsten ervan. 
Daarnaast is geld dat bestemd was voor de business case in een aantal gevallen besteed aan andere activiteiten. En sommige maatregelen die deel uitmaakten van de business case, zijn niet of anders uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. Het leggen van een zuivere relatie tussen de investeringen en de opbrengsten wordt daardoor nog verder bemoeilijkt. 
Het is al met al onduidelijk wat het extra geld dat in 2013 en 2014 in de Belastingdienst is gestoken, heeft opgeleverd. De Tweede Kamer weet daardoor niet of het extra geld dat aan de Belastingdienst is toegekend, wel doelmatig en effectief is besteed. 

Vereisten rond personeel en ICT-ondersteuning onderschat

Ook organisatorisch is er het nodige mis gegaan tijdens de uitvoering van de business case. Zo heeft de Belastingdienst bij het opstellen van de plannen te licht gedacht over de tijd die moest worden uitgetrokken voor de werving en selectie van extra personeel en de benodigde opleidingen. In de praktijk bleek dit een veel grotere opgave dan voorzien. 

Tweede Kamer alleen op hoofdlijnen geïnformeerd

De Tweede Kamer is van meet af aan alleen op hoofdlijnen geïnformeerd over de intensivering van de toezichts- en invorderingswerkzaamheden bij de Belastingdienst. Het is op basis van deze informatie wel mogelijk om vast te stellen of de beloofde extra belastingopbrengsten zijn gehaald, maar niet of dit is te danken aan het extra budget dat aan de Belastingdienst is toegekend. De Tweede Kamer kan zodoende niet bepalen of de Belastingdienst de doelen van de business case heeft gerealiseerd zoals beoogd.
 
Intensivering toezicht en invordering bij de Belastingdienst
 
 

Bron: Algemene Rekenkamer

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting, Invordering, Belastingrecht algemeen

3

Gerelateerde artikelen