Het ministerie van Financiën heeft besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is. Een ondernemer hoeft deze melding niet meer afzonderlijk te doen als hij om uitstel van betaling in verband met corona gaat vragen voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt.

Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken.

Het ministerie geeft een voorbeeld:

Een bv draagt de loonheffing over de maand februari 2020 ivm de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 ontvangt de vennootschap de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de bv een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt. Niet alleen voor de komende tijdvakken maar ook voor de maand februari is de melding tijdig.

Lees ook het bijgewerkte Dossier Coronavirus, onderdeel Belastingheffing formeel, voor alle maatregelen rondom het uitstel van betaling.

Voor elke belastingsoort een aanslag nodig?

Verder is er nog een andere aanpassing rondom het verzoek om uitstel van betaling. Een verzoek om uitstel van betaling dat gedaan wordt vóórdat er een (naheffings)aanslag is opgelegd, kan de Belastingdienst niet in behandeling nemen en moet opnieuw worden ingediend. Maar voor een vijftal belastingsoorten hoeft niet per belastingsoort een aanslag te zijn ontvangen. Dan volstaat één belastingaanslag.

Zie voor de details het bijgewerkte Dossier Coronavirus, onderdeel Belastingheffing formeel.

 

Bron: Belastingdienst/Forum Fiscaal Dienstverleners

Informatiesoort: Nieuws

Dossiers: Corona

Focus: Focus

Rubriek: Invordering

Carrousel: Carrousel

  2469
Gerelateerde artikelen