Waar opdrachtgevers tot 1 mei 2016 fiscale zekerheid konden verkrijgen wat betreft de afdracht en inhouding van loonheffingen als de opdrachtnemer een geldige VAR kon overleggen, is die zekerheid nu (gevoelsmatig) voor veel opdrachtgevers ver te zoeken. Advieskantoor Baker Tilly Berk geeft enkele aandachtspunten voor een opdrachtovereenkomst conform de nieuwe Wet DBA.
Fiscale zekerheid wordt thans verkregen als partijen een eigen vooraf door de Belastingdienst goedgekeurde, dan wel een door de Belastingdienst verstrekte opdrachtovereenkomst met elkaar sluiten, waaraan partijen -conform de inhoud- uitvoering aan geven.
 
Hoe kan hier nu het beste in de praktijk mee omgegaan worden? Wat te doen als een opdrachtgever voornemens is met een opdrachtnemer in zee te gaan? Waar moet hij aan denken? Wat moet hij vooral niet doen? Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten die een opdrachtgever mogelijk kunnen helpen bij het aangaan van een dergelijke samenwerking:
 
 1. Identiteit vaststellen: Bewaar een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de opdrachtnemer in de administratie.
 2. Screenen opdrachtnemerWin referenties in over (het werk van) de opdrachtnemer, of check de inschrijving in de Kamer van Koophandel. Voor sommige opdrachten is bijvoorbeeld een verklaring van goed gedrag noodzakelijk (waar de opdrachtnemer overigens zelf voor moet zorgdragen).
 3. Bedoeling van partijenZowel uit de opdrachtovereenkomst, als uit de daaraan voorafgaande correspondentie zal duidelijk moeten blijken wat de bedoeling van partijen is, bijvoorbeeld dat de opdrachtgever de opdrachtnemer wil inschakelen vanwege een zekere expertise en dat het van beide partijen -uitdrukkelijk- niet de bedoeling is om een arbeidsovereenkomst met elkaar aan te gaan.
 4. ArbeidHet is beter om te spreken over een beoogd resultaat dan over het verrichten van werkzaamheden. Dit in verband met de (eventuele) vervangbaarheid van een opdrachtnemer (in tegenstelling tot een reguliere werknemer die de arbeid immer persoonlijk heeft te verrichten).
 5. LoonSpreek niet over een ‘(maand)loon', maar over een ‘vergoeding', of ‘fee', of ‘tarief' per zekere tijdseenheid, exclusief btw.
 6. GezagsverhoudingHier wringt het nog wel eens. Uiteraard moet een opdrachtnemer doen wat een opdrachtgever van hem vraagt, maar wanneer is er nu sprake van een gezagsverhouding? De opdrachtgever mag namelijk best aanwijzingen geven, maar dan enkel ten aanzien van (bijvoorbeeld) het resultaat en niet ten aanzien van de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, of over hoe de opdrachtnemer het overeengekomen resultaat zou moeten bereiken. Leg deze verhouding dan ook goed vast (en geef daar -conform inhoud- uitvoering aan in de praktijk).
 7. DuurHoe langer de duur (helemaal in het geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd), hoe meer dit in de richting van een arbeidsovereenkomst wijst. Voorkeur heeft het dus om een opdrachtovereenkomst voor de duur van een opdracht, dan wel een in tijd beperkte periode overeen te komen.
 8. Feitelijke uitvoering: Nieuw, als gevolg van de Wet DBA, is dat de feitelijke uitvoering moet overeenstemmen met de inhoud van de opdrachtovereenkomst. Ook als de opdrachtovereenkomst inhoudelijk op orde is, kan namelijk nog steeds sprake zijn van een arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld als er in de praktijk toch sprake is van een gezagsverhouding, of als de opdrachtnemer via uw loonadministratie wordt uitbetaald, of als de opdrachtnemer recht heeft op vakantiedagen en –geld. Met andere woorden: de afspraken als vastgelegd in de opdrachtovereenkomst moeten in de praktijk ook als zodanig worden uitgevoerd.
Ten slotte: Behandel de opdrachtnemer niet als een reguliere werknemer. Dat is hij immers niet. Als onduidelijkheid bestaat over het soort overeenkomst dat is gesloten, dan zijn de kleinste details in de praktijk namelijk van groot belang. Denk aan:
 • Laat de opdrachtnemer niet deelnemen aan personeelsregelingen (13e maand, bonussen, eindejaarsuitkering, pensioen, auto/fiets van de zaak, personeelskorting, etc.)
 • Betaal vooral geen vergoeding door ingeval van ziekte.
 • Betaal ook geen vakantiegeld.
 • Houd geen beoordelingsgesprekken met de opdrachtnemer, maar evalueer bijvoorbeeld de samenwerking.
 • Laat de opdrachtnemer niet deelnemen aan personeelsuitjes, personeelsvergaderingen, etc.
   

Bron: Baker Tilly Berk

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen