Het verstrekken van een eigenwoninglening aan uw kinderen kan een redelijk rendement opleveren. De vordering is bij u belast in box-3 en uw kind kan de rente aftrekken tegen het progressieve tarief in box-1. U kunt overwegen om (een deel van) de rente jaarlijks te schenken. Dit luistert nauw, omdat de eigenwoningrente slechts aftrekbaar is als de rente ‘drukt' op de eigenwoningbezitter.
Bijvoorbeeld: Als u besluit alle toekomstige rentetermijnen van het kind jaarlijks kwijt te schelden, heeft uw kind geen recht meer op renteaftrek. De verschuldigde rente ‘drukt' in dat geval niet op het kind. Ook als u met uw kind van tevoren de afspraak maakt om jaarlijks een bedrag te schenken, waarmee hij/zij de rente moet voldoen, is de rente niet aftrekbaar. Als u uw kind echter jaarlijks een bedrag schenkt en uw kind gebruikt deze schenking om (een deel van) de eigenwoningrente te betalen, dan ‘drukt' de rentelast wel op uw kind en blijft de betaalde rente aftrekbaar in box 1.
 
Recent heeft Hof Arnhem beslist dat de rente ook aftrekbaar was in het geval van kwijtschelding van bijgeschreven rente. Zoon had een eigenwoningschuld bij zijn ouders afgesloten en betaalde over de jaren 2002 tot 2009 de rente per maand in contanten. Vanwege financiële problemen van de zoon in 2009 deze rente bijgeschreven op de hoofdsom. Aan het einde van het jaar vond een schenking plaats van € 5.000, deels door afboeking op de bijgeschreven rente en deels door afboeking op de hoofdsom. De inspecteur weigerde aftrek in de inkomstenbelasting bij de zoon (van de geschonken bijgeschreven rente). Het Hof besliste echter dat deze situatie vergelijkbaar is met het betalen van de rente met een ontvangen schenking (een zogenoemd kasrondje) en stond de renteaftrek wel toe.

Bron: Baker Tilly Berk

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

3

Gerelateerde artikelen