Per 1 juni 2014 heeft UWV een contract afgesloten met een andere bank. Daardoor veranderen de bankrekeningnummers. Betalingen van en naar UWV worden nu niet meer gedaan door de ING, maar door The Royal Bank of Scotland (RBS).
Dit betekent dat betalingen aan UWV naar een ander rekeningnummer moeten worden overgemaakt. Informatie en het gewijzigde banknummer staan in de correspondentie die UWV na 1 juni 2014 verstuurt.  
 
Voor werknemers of klanten die een uitkering van UWV ontvangen verandert er niets. Zij zien alleen een ander rekeningnummer van UWV op de bankafschriften.

Bron: UWV

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Sociale zekerheid algemeen

12

Gerelateerde artikelen