In de recreatieve sector komt wijziging en/of annulering van gemaakte reserveringen met enige regelmaat voor. Indien klanten hun reservering wensen te annuleren, zijn zij in bepaalde situaties een vergoeding/boete verschuldigd. Of deze boetes/annuleringsvergoedingen wel of niet zijn belast met btw, is afhankelijk van de situatie en algemene voorwaarden.
In algemene zin moet u btw afdragen indien:
  • één van de partijen de overeenkomst wil ontbinden of wijzigen (veelal de klant);
  • u hiermee vrijwillig instemt;
  • een vergoeding wordt bedongen die rechtstreeks verband houdt met de instemming tot ontbinding of wijziging;
  • indien geen sprake is van vrijwillige instemming, dan is geen btw verschuldigd.

Vrijwillige instemming

Het is hierbij de vraag wanneer in praktische zin nu sprake is van vrijwillige instemming. De Belastingdienst neemt bijvoorbeeld het standpunt in dat geen sprake is van vrijwillige instemming als een voorschot of reserveringskosten bij ontbinding omgezet worden in wijzigings- of annuleringskosten. In dat geval mag dit bedrag worden gehouden als forfaitaire voor de btw-onbelaste schadevergoeding.

Algemene voorwaarden

In uw algemene voorwaarden staat beschreven hoe uw organisatie omgaat met reserverings- en annuleringskosten. Aan de hand daarvan kan beoordeeld worden of u btw verschuldigd bent over de omzet uit annuleringskosten.
 
N.B. Indien er sprake is van een btw-onbelaste vergoeding, heeft deze omzet onder voorwaarden geen (negatieve) gevolgen voor de aftrek van algemene kosten binnen uw onderneming (de pro rata). 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

59

Gerelateerde artikelen