Per 1 januari 2017 past iedere gemeente in Nederland de cafetariaregeling toe. Iedere gemeenteambtenaar krijgt een zogenaamd (bruto) individueel keuzebudget (IKB) ter beschikking. Dit budget kunnen zij vervolgens aanwenden, ofwel uitruilen, voor een (netto) personeelsvoorziening naar keuze. Zoals een vergoeding voor reiskosten, studie, fiets, fitnessabonnement, bijdrage zorgverzekering, zonnepalen et cetera.
Zo'n uitruil, ook wel cafetariaregeling genoemd, heeft als voordeel dat de betreffende werknemer minder loonbelasting verschuldigd is. Het voordeel voor de gemeente kan zijn dat zij minder premies werknemersverzekeringen hoeven afdragen.
 
De gemeente kan deels zelf bepalen welke personeelsvoorzieningen kunnen worden gekozen. De gemeente zal ook rekening moeten houden met de gevolgen als het gekozen 'doel' niet afzonderlijk is vrijgesteld. Een cafetariaregeling heeft dan invloed op de omvang van de algemene onbelaste vrijstelling die iedere gemeente vrij kan besteden aan haar personeel (1,2% vrije ruimte). Daarnaast kan de keuze ook als gevolg hebben dat de gemeente aan het eind van het kalenderjaar een extra eindheffing verschuldigd is tegen een tarief van 80%.

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

2

Gerelateerde artikelen