De fietsbijtelling zou bij een (elektrische) fiets hoger zijn dan die van de auto. Belangenverenigingen van de fiets maken zich hier zorgen over en vinden dat de regelgeving moet worden aangepast. Verder zou geen onderscheid worden gemaakt tussen zakelijke kilometers en privékilometers, waardoor de belastingheffing nog hoger zou zijn. Hoewel BDO ook groot voorstander is van het gebruik van de fiets, is het bovenstaande iets te kort door de bocht.

Mogelijkheden fiets van de zaak

Bij de bovenstaande uitlatingen is het uitgangspunt dat de fiets die de werkgever ter beschikking stelt aan zijn werknemer voor de waarde in het economisch verkeer (factuurwaarde) belast loon in natura vormt voor de werknemer. Dit is echter wel de allerduurste en onnodige methode. Maar er zijn ook andere mogelijkheden:
  1. De fiets wordt alleen ter beschikking gesteld voor zakelijke kilometers, waaronder woon-werkverkeer. Nu is geen sprake van loon en volgt geen belastingheffing.
  2. De fiets wordt naast zakelijk ook privé gebruikt. De privékilometers zijn belast loon. Het is verre van eenvoudig om aan deze kilometers een prijskaartje te hangen, maar grote kans dat de belastingheffing lager is dan de belangenverenigingen insinueren.
  3. De fiets kan door de werkgever aan de werknemer worden verstrekt. De factuurwaarde vormt dan loon. Een eventuele (collectiviteits)korting die de werkgever bedingt, kan onbelast worden doorgegeven. Hierover moet de werknemer belasting betalen. De werkgever kan echter ook kiezen om de fiets onbelast te verstrekken en de kosten ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling te brengen, de werkgever kan de kosten bruteren of de werkgever kan de werknemer een vorm van uitruil aanbieden: werknemer levert bruto loon in en ontvangt daarvoor netto de fiets.
NB. De oude fietsregeling (ten minste 50% van de werkdagen met de fiets naar het werk, een maximale vergoeding van € 749 plus maximaal € 82 per jaar voor onderhoud en accessoires, etc.) geldt niet meer. Fietst een werknemer op de eigen fiets naar het werk, dan kan de werkgever € 0,19 per kilometer onbelast aan de werknemer vergoeden, net als bij de eigen auto.
 
Kortom, er zijn talloze mogelijkheden voor het ter beschikking stellen van de fiets waarbij de factuurwaarde als loon in natura de minst favoriete van BDO is.
 
 

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

3

Gerelateerde artikelen