Ook deelopleidingen kwalificeerden voor de Afdrachtvermindering onderwijs. Dat is de visie van het Hof Arnhem-Leeuwarden.
Een onderneming had in 2010 en 2011 een opleiding aan een aantal werknemers aangeboden. Deze BBL-opleiding kwalificeerde zich in beginsel voor de afdrachtvermindering onderwijs. De werknemers volgden echter niet de totale opleiding tot basisoperator, maar alleen een deelkwalificatie. Voorts waren in de overeenkomsten die ten grondslag lagen aan de opleiding, niet alle bepalingen opgenomen die de wet vereist. Deze waren wel in de algemene voorwaarden en de onderwijs- en examenregeling opgenomen, waarnaar is verwezen in de overeenkomst. De overeenkomst was daarnaast niet in alle gevallen ondertekend door de werknemers. In een aantal gevallen was de aanvangsdatum van de opleiding niet juist, de juiste datum kon echt worden afgeleid uit de feiten (presentielijsten).

Uitspraak van het Hof

Het Hof heeft eerst beoordeeld of sprake kan zijn van een opleiding die kwalificeert voor de afdrachtvermindering, als de werknemers slechts een opleiding volgen die leidt tot een deelkwalificatie. Het Hof kwam tot de conclusie dat een deelkwalificatie ook als een opleiding kan worden gezien. Het Hof overweegt dat uit de wettekst of uit de toelichting niet blijkt, dat deelkwalificaties niet als een beroepspraktijkvorming (opleiding) kwalificeren. Vervolgens is het Hof ingegaan op de vraag of de overeenkomst voldeed aan alle voorwaarden. Het Hof stelt vast dat wanneer de overeenkomst verwijst naar de onderwijs- en examenregeling, dit als één overeenkomst moet worden gezien. Als specifieke bepalingen dus niet zijn opgenomen in de overeenkomst, maar wel in de onderliggende documenten, is voldaan aan de formele voorwaarden. Tot slot heeft het Hof overwogen dat als de werknemer de onderwijsovereenkomst niet heeft ondertekend, dit niets afdoet aan de geldigheid van de overeenkomst. Het Hof komt dus tot de conclusie dat de onderneming terecht de afdrachtvermindering heeft geclaimd, ook nu de werknemers slecht een deelopleiding volgenden en niet alle overeenkomsten ondertekend waren.
 
Goed nieuws (althans voorlopig) voor een aantal werkgevers aan wie naheffingen zijn opgelegd door de Belastingdienst en/of in een procedure met de Belastingdienst verwikkeld zijn. De massale actie van de Belastingdienst met betrekking tot de Afdrachtvermindering onderwijs heeft al verschillende keren de landelijke pers gehaald. Wij verwachten dat de staatssecretaris van Financiën cassatie zal aantekenen tegen de uitspraak van het Hof, wat wij natuurlijk op de voet gaan volgen.

Bron: BDO

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen