Na het recente strafontslag van een controller bij de Limburgse Belastingdienst heeft een rechtbank opnieuw ingestemd met een ontslag door de fiscus van een van zijn medewerksters. Dit maal gaat het om een behandelfunctionaris groepsfunctie E van het Almelose kantoor. Haar man vulde elf jaar lang de aangifte verkeerd in, wat het echtpaar een voordeel van een kleine 15.000 euro opleverde. Zij had daarvan moeten weten.

De zaak kwam aan het rollen toen bij een controle van de aangifte uit 2013 onjuistheden werden geconstateerd; er was een hoger bedrag aan 'rente en kosten eigen woning' afgetrokken dan waarop het echtpaar recht had. De onjuistheid bestond erin dat de hypothecaire lening deels is gebruikt voor de aankoop van de eigen woning en deels voor de aankoop van een aandelenportefeuille, waardoor slechts dat deel van de hypotheekrente dat betrekking heeft op de aankoop van de woning, aftrekbaar is.

Uit vervolgonderzoek bleek dat tussen 2004 en 2014 voor een kleine 15.000 euro aan belasting onterecht afgetrokken was. In januari 2017 werd de vrouw na een gesprek geschorst, zes maanden later werd ze wegens ‘zeer ernstig plichtsverzuim’ ontslagen. De vrouw, sinds 1983 werkzaam bij de Belastingdienst, was het niet eens met haar ontslag en ging daartegen in verweer. 

Rechtbank Overijssel vindt het ontslag wegens 'zeer ernstig plichtsverzuim' terecht. Van de vrouw wordt weliswaar geen fiscale kennis verlangd maar wel een hoge graad van zorgvuldigheid. Dat haar man de papieren invulde, is geen excuus; op grond van het fiscaal partnerschap is zij mede verantwoordelijk voor onjuist ingediende aangiften van haarzelf en haar echtgenoot. Ze had zich over de aangiften kunnen laten in formeren, zo vindt de rechtbank. Een deel van de onterecht ontvangen teruggave krijgt de Belastingdienst niet meer terug, omdat de navorderingstermijn is verstreken.

Bron: Redactie TaxLive

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Arbeidsrecht

Informatiesoort: Nieuws

  682
Gerelateerde artikelen