Sinds 1 januari 2014 is een aantal belastingregels veranderd. De kans is groot dat belastingplichtigen daardoor over 2014 meer belasting moeten betalen dan verwacht, of minder terugkrijgen.

Geldt voor de belastingplichtige het volgende?

  • De belastingplichtige had in 2014 een of meer van de volgende inkomsten:
    • loon;
    • uitkering;
    • winst uit onderneming;
    • resultaat uit overig werk.
  • Deze inkomsten waren in totaal hoger dan € 25.000.

Dan is in 2014 vermoedelijk te weinig belasting betaald.

Dit heeft gevolgen voor de aanslag over 2014. Als de belastingplichtige belasting moet betalen, is het bedrag waarschijnlijk hoger dan verwacht. Als de belastingplichtige geld terugkrijgt, is het bedrag waarschijnlijk lager dan verwacht. Het is ook mogelijk dat de belastingplichtige verwacht geld terug te krijgen, maar dat hij/zij in plaats daarvan moet betalen.

Bron: De Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen