Is een belastingadviseur een beroepsmatig rechtsbijstandverlener in een bezwaar- en beroepsprocedure over toeslagen? Dat was de belangrijkste vraag in een hoger beroepsprocedure aangespannen door het RB bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelukkig is deze vraag bevestigend beantwoord.

 

RB heeft het initiatief genomen bij deze procedure, omdat de uitkomst van belang is voor alle leden. 
In een beroepsprocedure over kinderopvangtoeslag oordeelde Rechtbank Almelo[1], dat de scholing van de betreffende belastingadviseur/RB-lid niet als juridische scholing was aan te merken. Hierdoor was volgens de rechtbank geen sprake van beroepsmatig verleende rechtsbijstand, zoals bedoeld in het Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb)[2]. De rechtbank zag dan ook geen aanleiding voor een vergoeding van de gemaakte proceskosten. Gelukkig heeft de Raad van State dit oordeel vernietigd[3].Hierdoor komt de belanghebbende alsnog in aanmerking voor een proceskostenvergoeding voor de rechtsbijstand door het RB-lid.
Het RB is tevreden met de bevestiging van de Raad van State dat RB-leden voldoen aan de eis van juridische scholing die nodig is voor een proceskostenvergoeding in de sfeer van de toeslagen. In de sfeer van belastingzaken stond dit overigens al langer vast.
 
 
 
[1] Uitspraak Rechtbank Almelo van 13 juni 2012, nr. 11/1054
[2] Artikel 1, aanhef en onder a van het Besluit proceskosten bestuursrecht
[3] Uitspraak van de Raad van State van 24 april 2013, nr. 201207251/1/A2

Bron: Register Belastingadviseurs

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

2

Gerelateerde artikelen