Het Register Belastingadviseurs (RB) is positief dat in het Hoofdlijnenakkoord 2024 het ondernemerschap sterk wordt aangemoedigd en het uitgangspunt wordt gehanteerd dat meer werken moet lonen door lastenverlichting op arbeid en verlaging van de marginale belastingdruk. “Van groot belang zal de verdere uitwerking van dit Hoofdlijnenakkoord zijn om een finaal oordeel te geven”, zegt fiscaal directeur Sylvester Schenk van het RB.

Het Hoofdlijnenakkoord bevat een maatregel om het belastingtarief voor directeuren en grootaandeelhouders in box 2 terug te brengen van 33 naar 31 procent en de verlaging van de mkb-winstvrijstelling ongedaan te maken. Schenk: "Dit is door ons al langer bepleit. Ook de expliciete wens om voor kleine ondernemers de administratieve regeldruk te verlagen kan op steun van ons rekenen."

Belangrijk voor de beroepsorganisatie van belastingadviseurs is de verdere uitwerking van het box 3-dossier. Het Hoofdlijnenakkoord zegt daarover dat er 100 miljoen wordt gereserveerd voor het verlagen van het tarief in box 3. Het RB bepleit een integrale benadering van dit belangrijke dossier waarbij de acute en structurele problemen met voorrang worden behandeld. "Denk daarbij aan het verwachte arrest van de Hoge Raad later dit jaar, de huidige ICT-problemen bij de Belastingdienst en de benodigde personele capaciteit", aldus Schenk.

Het RB stelt tot slot verheugd vast dat de agrarische sector niet wordt vergeten. De beroepsorganisatie noemt de landbouwvrijstelling die blijft en de intentie om de accijns op brandstof (de herinvoering van de zogenaamde ‘rode diesel’) te verlagen.

Bron: RB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

461

Gerelateerde artikelen