Belastingplichtigen die een te lage betalingskorting voor de aanslagen inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting ontvangen, hoeven daar geen bezwaar tegen te maken. Het teveel betaalde bedrag wordt automatisch terugbetaald of verrekend.

 

Dat meldt de Belastingdienst. De betalingskorting is berekend met een percentage van 0,01, terwijl dat 4 had moeten zijn, voor een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of voorlopige aanslag vennootschapsbelasting die is ontvangen met een datum tussen 23 maart en 1 juni 2020.

De Belastingdienst maakt het te veel betaalde bedrag in juli 2020 over naar de bankrekening van de belastingplichtige. Wanneer er nog een andere aanslag open staat, wordt het te veel betaalde bedrag eerst met die andere aanslag verrekend. De Belastingdienst stuurt hierover nog een brief. Een bezwaar sturen is dus niet nodig.

Belastingplichtigen die hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting of voorlopige aanslag vennootschapsbelasting in termijnen mogen betalen maar in één keer, vóór de 1e betaaldatum betalen, krijgen betalingskorting. Wanneer de Belastingdienst een betalingskorting berekent, werkt de dienst normaal met het percentage van de invorderingsrente. Dit percentage is vanwege de coronacrisis vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4 naar 0,01. Daardoor zou ook de betalingskorting lager worden, wat niet de bedoeling is.

Lees meer over de tijdelijke verlaging van de invorderings- en belastingrente in het Dossier Coronavirus.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering

Dossiers: Corona

  391
Gerelateerde artikelen