Per 1 januari 2013 is de system-to-system aangifte van IB- en VpB-berichten aan de Belastingdienst verplicht in Standard Business Reporting ( SBR ). Over het aangiftejaar 2012 zijn er per 1 april 2013 dan ook ruim een miljoen IB-aangiftes binnengekomen, waarvan 106.000 IB-winst en 903.000 IB-niet winst.

 

Uit de ingestuurde aantallen IB-aangiften kan worden geconcludeerd dat een groot deel van de financiële dienstverleners (administratiekantoren, acccountantskantoren en belastingadviseurs) inmiddels in SBR aanleveren. Een deel van hen levert ook al de OB-aangifte en de jaarrekening aan in SBR . Deze stromen zijn nog niet verplicht, maar al wel mogelijk met SBR . In totaal zijn er 12.500 PKIoverheid services certificaten aangevraagd (waarvan 86% uitgeleverd). Dit certificaat is nodig om aan te leveren aan de Digipoort, de veilige digitale lijn van de overheid, waarover de SBR -berichten binnenkomen. 
 
SBR is de methode voor het gestandaardiseerd aanleveren van financiële rapportages, rechtstreeks vanuit de software. Vanaf 1 januari 2014 zal de verplichtstelling ook gelden voor de OB-aangifte en de opgaaf ICP aan de Belastingdienst. Vanaf die datum stelt de Kamer van Koophandel SBR tevens als norm voor de jaarrekeningen. 
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting, Kantoren

0

Gerelateerde artikelen