De Belastingdienst houdt bezwaren en verzoeken van belastingplichtigen tegen het rechtsherstel box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2021 momenteel aan. Dit heeft de Belastingdienst aan SRA laten weten.

Dit betekent dat de Belastingdienst op dit moment in beginsel geen uitspraken doet over dergelijke bezwaren en verzoeken. Het gaat hierbij om bezwaren of verzoeken tegen alleen de wet rechtsherstel box 3 (op stelselniveau of individueel niveau). Gaan de bezwaren en verzoeken ook over iets anders, bijvoorbeeld een bestanddeel in box 1 of box 2, dan houdt de Belastingdienst de bezwaren en verzoeken dus niet aan.

Het aanhouden van de bezwaren en verzoeken door de Belastingdienst vindt in ieder geval plaats tot de staatssecretaris duidelijkheid heeft gegeven over de aanpak hiervan.

SRA adviseert om in ieder geval de rechten veilig te stellen door tijdig (binnen zes weken na dagtekening) bezwaar te maken. Dat de Belastingdienst de bezwaren aanhoudt, betekent dus niet dat de belastingplichtige geen bezwaar meer hoeft te maken.

Als er te weinig tijd is om een goed gemotiveerd bezwaar in te dienen, kan in eerste instantie ook pro forma-bezwaar worden gemaakt. De Belastingdienst houdt pro forma-bezwaren echter niet zonder meer aan maar vraagt de belastingplichtige of belastingadviseur om deze bezwaren alsnog nader te motiveren. De Belastingdienst heeft bevestigd dat deze motivering voorlopig voldoende is als vermeld wordt:

  • dat het werkelijk behaalde rendement lager is dan het door de Belastingdienst berekende box 3-inkomen, én
  • welke vermogenscategorieën en welk soort vermogen in box 3 het betreft (bijvoorbeeld depot bij notaris, aandeel in reserve vereniging van eigenaren, landbouwgrond, onderlinge schulden/vorderingen partners et cetera).

Lees ook de dossierpagina Rechtsherstel in het Dossier Box 3. 

Bron: SRA

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

206

Gerelateerde artikelen