Staatssecretaris Wiebes (Financiën) wil dat alle correspondentie met de Belastingdienst digitaal gaat verlopen. Om er voor te zorgen dat de invoering van de digitale correspondentie voor de burgers goed verloopt, wil de Belastingdienst zich op dat punt laten bijstaan. De Universiteit Twente en de Belastingdienst tekenden daarom deze week een samenwerkingsovereenkomst, betreffende het monitoren van het gebruik van Elektronisch Berichtenverkeer (EBV).
Staatssecretaris Wiebes wil dat alle correspondentie met de Belastingdienst digitaal gaat verlopen. Digitaal communiceren, biedt in de ogen van de Staatssecretaris verschillende voordelen: het is veiliger, praktischer, goedkoper en sneller. Dit wordt door de Tweede Kamer erkend, maar het roept ook vragen op. Zo vraagt zij zich bijvoorbeeld af of er binnen deze nieuwe aanpak voldoende rekening wordt gehouden met belastingplichtigen die geen internet gebruiken.

Digitalisering

De staatssecretaris wil dat iedere papierstroom in twee jaar van papier naar digitaal gaat. Hij acht het tempo van invoering "zeer beheerst" en wijst erop dat de digitalisering van de Belastingdienst al langer gaande is. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat mensen de zogenaamde elektronische Berichtenbox van MijnOverheid.nl activeren. Momenteel is een publiekscampagne gaande, waarin Nederlanders worden aangemoedigd om dit te doen.

Rol Universiteit Twente

"Om er voor te zorgen dat de invoering van de digitale correspondentie voor de burgers vanuit hun perspectief gezien goed verloopt, wil de Belastingdienst zich op dat punt laten bijstaan door de Universiteit Twente als onafhankelijke en ervaren partij", vertelt Prof. Dr. Wolfgang Ebbers van het Center for e-Government Studies aan de UT.

Center for e-Government Studies

Het Center for e-Government Studies (Cfes) staat de Belastingdienst gedurende twee jaar bij. De taken van het Cfes bestaan o.a. uit het monitoren van de invoering van de Berichtenbox vanuit burgerperspectief, de Belastingdienst adviseren over bekendheid onder burgers, het gebruik door burgers, waardering door burgers en het vertrouwen door burgers in het gebruik van de Berichtenbox.

EBV operatie is een leercurve

"Zowel het Cfes als de Belastingdienst realiseren zich, dat deze omvangrijke operatie grote impact kan hebben op de Nederlandse samenleving. Niet alleen moet het vraagstuk rond mensen zonder internet worden opgepakt. Ook als men wel online is, moet men leren omgaan met informatieve, communicatieve, strategische of bureaucratische ‘digivaardigheden'. Zowel de Belastingdienst als belastingplichtigen moeten hierin een leercurve doorlopen", aldus Prof. Dr. Wolfgang Ebbers.
 
 
Universiteit Twente
 

Bron: University of Twente

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

0

Gerelateerde artikelen