Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft vandaag geoordeeld dat de Belastingdienst bij het controleren van de rittenadministratie, foto's van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) mag gebruiken. Het gaat om de foto's die gemaakt worden door camera's boven de snelweg. Deze camera's registreren de auto's die gebruik maken van de snelweg.

Bijtelling

Een werknemer met een auto van de zaak moet belasting betalen als hij de auto ook privé gebruikt, de zogeheten bijtelling. Alleen als de werknemer kan aantonen dat hij in een jaar minder dan 500 kilometer privé rijdt, blijft die bijtelling achterwege. Dat aantonen moet gebeuren door middel van een rittenadministratie.

Controle

Bij het controleren van de rittenadministratie maakt de Belastingdienst gebruik van foto's die door het KLPD zijn gemaakt. Een burger vond dat hiermee inbreuk werd gemaakt op zijn recht op privacy en spande een zaak aan tegen de Belastingdienst. De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde in het nadeel van de burger, zoals ook het gerechtshof nu doet.

Recht op privacy

Het hof vindt dat het gebruik van de foto's weliswaar een inmenging van het privéleven is, maar dat die inmenging in dit geval is toegestaan. Hierbij is van belang dat het controleren van de rittenadministratie op heel veel belastingplichtigen van toepassing is. Dan is een voor de Belastingdienst zo efficiënt mogelijke controle gerechtvaardigd, aldus het hof. Daar komt bij dat andere manieren van controle ook een inbreuk op de privacy zouden betekenen en mogelijk nog belastender zouden zijn voor burgers.
 
 

Bron: de Rechtspraak

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

0

Gerelateerde artikelen