In het programma 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2014' was nog niet het juiste percentage opgenomen voor het belastingtarief van de 1e schijf van de inkomstenbelasting. De nieuwe versie van het programma gaat uit van het juiste percentage.

Belastingtarief 1e schijf inkomstenbelasting

De vorige versie van het programma 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2014' ging uit van een onjuist percentage van het belastingtarief voor de 1e schijf van de inkomstenbelasting. Hebt u met deze versie een voorlopige aanslag aangevraagd of gewijzigd? Dan heeft dit geen gevolgen voor de voorlopige aanslag die u hebt ontvangen of nog ontvangt. Die voorlopige aanslag is namelijk wel met het juiste percentage berekend. Het is dus niet nodig om hiervoor uw voorlopige aanslag te wijzigen.

Eigenwoningforfait

Hebt u in november of december 2013 een voorlopige aanslag 2014 gehad? Bij de berekening van deze aanslag is voor het eigenwoningforfait uitgegaan van een verkeerd percentage  van de WOZ-waarde van de eigen woning. Dit heeft meestal weinig gevolgen voor de belasting die u terugkrijgt of moet betalen. Wilt u weten wat de juiste en onjuiste percentages zijn? Kijk dan bij Voorlopige aanslag 2014/fiscale wijzigingen.
 
In de aanslag die u volgend jaar ontvangt nadat u aangifte hebt gedaan over 2014, wordt wel gerekend met het juiste percentage. In het programma 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2014' is dat nu nog niet het geval. Vanaf eind januari 2014 komt er een versie van het programma die wel met het juiste percentage rekent. Dan kunt u hiervoor uw voorlopige aanslag wijzigen. 

Werkbonus

Het bedrag van de werkbonus is nog niet met de juiste percentages berekend. Dit heeft weinig gevolgen voor de belasting die u terugkrijgt of moet betalen.

Andere fiscale wijzigingen

Niet alle fiscale wijzigingen kunnen worden opgenomen in de voorlopige aanslagen 2014 en het programma 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2014'. Meer hierover leest u bij Voorlopige aanslag 2014/fiscale wijzigingen.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen