De Belastingdienst voldoet eind mei 2019 nog niet aan de AVG. Dat meldt staatssecretaris Snel van Financiën in de 23e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst. In juni en in november 2018 schreef de staatssecretaris aan de Tweede Kamer dat de Belastingdienst in mei 2019 voldoet aan de AVG. De deadline wordt niet gehaald omdat het niet lukt de verouderde gegevens voor eind mei 2019 te verwijderen. 

Het niet op tijd verwijderen van verouderde gegevens wordt veroorzaakt door twee problemen. Ten eerste is het voor een aantal oude systemen niet mogelijk om de verouderde gegevens op basis van de AVG-normen te verwijderen. De benodigde systeemaanpassingen zijn dusdanig ingrijpend gebleken, dat dit op korte termijn niet mogelijk is. Ten tweede speelt het probleem dat de digitale documenten stuk voor stuk handmatig beoordeeld moeten worden op de aanwezigheid van persoonsgegevens. Uit een systematische inventarisatie is gebleken dat het om honderden miljoenen documenten gaat. Het kost meer tijd om dat te realiseren.

Maatregelen

Om te voorkomen dat de niet-tijdig verwijderde gegevens onrechtmatig kunnen worden verwerkt door medewerkers van de Belastingdienst neemt de Belastingdienst een aantal maatregelen. De verouderde gegevens worden in een zogenoemde datakluis geplaatst waardoor de toegang tot de persoonsgegevens wordt weggenomen. De (digitale) datakluis is een afgeschermde omgeving waar de medewerkers van de Belastingdienst geen toegang toe hebben, tenzij daarvoor nadrukkelijk toestemming wordt gegeven. De Belastingdienst neemt verder mitigerende maatregelen om het intern oneigenlijk delen van gegevens te voorkomen.

Gegevens zijn veilig

De Belastingdienst merkt op dat gegevens bij de Belastingdienst veilig zijn. Zo wordt de ICT-infrastructuur van de Belastingdienst 24 uur per dag bewaakt tegen aanvallen van buiten, zoals hacks. Daarmee wordt het risico op misbruik of verlies door externen al zoveel mogelijk beperkt.

Voortgang

De staatssecretaris zal de Kamer eind mei 2019 nader informeren over de voortgang van de implementatie van de AVG bij de Belastingdienst. Het ministerie van Financiën heeft de Audit Dienst Rijk (ADR) gevraagd om onderzoek te doen naar de implementatie van de AVG binnen het departement, waaronder de Belastingdienst. Bij de brief over de voortgang zal tevens het rapport van de ADR aan de Tweede Kamer worden gestuurd inclusief de wijze waarop aanbevelingen zullen worden opgevolgd.

Bron: 23e Halfjaarsrapportage Belastingdienst

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: Nieuws

  402
Gerelateerde artikelen