Minister Koolmees (SZW) kondigde het al aan in zijn antwoorden op Kamervragen over de handhaving op schijnzelfstandigheid per 1 juli 2018: het Toezichtsplan Arbeidsrelaties van de Belastingdienst. Dit plan is inmiddels gepubliceerd. Aan de hand van dit plan selecteert de Belastingdienst 100 opdrachtgevers om te bezoeken.

Het doel van het toezichtsplan is drieledig:

  1. Toezicht houden op de juiste toepassing van de loonheffingen in het licht van de kwalificatie van de arbeidsrelatie.
  2. Handhavend optreden waar sprake is van kwaadwillendheid.
  3. In gesprek gaan met opdrachtgevers over hun praktijkervaringen.

Selectie van opdrachtgevers

Het toezichtsplan van 1 juli houdt in dat de Belastingdienst minimaal 100 opdrachtgevers selecteert om te bezoeken. De selectie omvat diverse branches en sectoren en de focus ligt bij opdrachtgevers die nog niet in beeld zijn geweest of die nog niet werken met een goedgekeurde (model)overeenkomst. Ook opdrachtgevers die wel werken met een beoordeelde en goedgekeurde (model)overeenkomst komen aan bod, evenals opdrachtgevers die wel een overeenkomst voor beoordeling hebben aangeboden, maar dit proces om moverende redenen hebben afgebroken.

Handhaving Wet DBA

De handhaving van de Wet DBA is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot die tijd geen boetes of naheffingen als achteraf toch een dienstbetrekking wordt geconstateerd. De handhavingsmogelijkheden bij kwaadwillendheid daarentegen zijn verruimd per 1 juli 2018. Handhaving richt zich niet langer op de meest ernstige gevallen van kwaadwillendheid, maar is verbreed tot alle kwaadwillenden.

De Belastingdienst moet bewijzen dat sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking én van evidente en opzettelijke schijnzelfstandigheid. Pas dan kan een naheffingsaanslag loonheffingen met boete worden opgelegd en komt eventueel ook het strafrechtelijk traject in beeld.

Bron: Fiscaal+

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht, Inkomstenbelasting, Loonbelasting

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

20

Gerelateerde artikelen