Wanneer iemand tussen 11 november 2009 en 1 november 2016 in een telefonisch contact een bezwaar ingetrokken, dan krijgt diegene alsnog de mogelijkheid de behandeling van zijn bezwaar voort te laten zetten.

Dat meldt de Belastingdienst. Een mondelinge toezegging dat iemand zijn bezwaar intrekt, is namelijk niet rechtsgeldig. Ook niet als daarvan een schriftelijke bevestiging is ontvangen.

De Belastingdienst is verplicht om een bezwaar alsnog in behandeling te nemen wanneer dat eerder door de belastingplichtige telefonisch is ingetrokken. De belastingplichtige in kwestie moet dit wel zelf aangeven via de BelastingTelefoon.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

1

Gerelateerde artikelen