Om te voorkomen dat zwaardere invorderingsmaatregelen nodig zijn, begint de Belastingdienst via telefonisch contact of per brief een nieuwe communicatieronde om ondernemers met een betalingsachterstand te informeren dat de invordering stapsgewijs wordt opgestart. Het gaat om ondernemers die geen (verlenging) bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd vanwege de coronacrisis.

Sinds juli 2020 wordt stapsgewijs toegewerkt naar het volledig hervatten van de opgeschorte invorderingsactiviteiten door de Belastingdienst. Vanwege de coronacrisis heeft de invordering vorig jaar enkele maanden stilgelegen. Invorderingsmaatregelen worden voorafgegaan door of gaan gepaard met een extra communicatiemoment richting de belastingschuldige.

De staatssecretarissen van Financiën aan de Tweede Kamer hebben eind vorig jaar een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met meer uitleg over invordering tijdens coronacrisis.

Lees meer over het uitstel van betaling voor diverse belastingen in het Dossier Coronavirus.

Bron: Belastingdienst

Dossiers: Corona

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering

  594
Gerelateerde artikelen