Niet-bezwaarmakers die later alsnog bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3-heffing over de jaren 2017-2020 ontvangen de komende periode een informatiebrief van de fiscus in verband met de 'massaal bezwaar plus'-procedure.

Naar aanleiding van de massaal bezwaar plus-procedure heeft staatssecretaris Van Rij toegezegd dat alle niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een definitieve uitspraak van de rechter, ook als zij geen verzoek hebben ingediend. Zij hoeven zelf geen actie te ondernemen. De Belastingdienst houdt alle ingediende individuele verzoeken apart tot er een uitspraak is.

In de informatiebrief staat:

  • Een ontvangstbevestiging van het ingediende beroep of bezwaar.
  • Meer informatie over de aankomende 'massaal bezwaar plus'-procedure.
  • De mededeling dat men automatisch meedoet en daarom geen individueel verzoek hoeft in te dienen voor de overige jaren (2017 tot en met 2020), als ze dat nog niet hebben gedaan.
  • Het verdere verloop van de procedure en de mededeling dat zij hierover automatisch bericht ontvangen.

De Belastingdienst stuurt de brief naar degene die het verzoek heeft ingediend. Dit kan de belastingplichtige zijn, of de gemachtigde, vaak een belastingadviseur. Zijn er meerdere verzoeken over verschillende jaren ingediend, dan stuurt de Belastingdienst per verzoek een informatiebrief.

Voorbeeldbrieven:

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

293

Gerelateerde artikelen