De Belastingdienst waarschuwt voor valse e-mails. De e-mail heeft als afzender: Belastingdienst en is ondertekend door Bob Mols of Peter Veld. Open de e-mail niet, maar verwijder hem meteen. In de valse e-mail wordt verzocht om een belastingschuld zo spoedig mogelijk te betalen.
De Belastingdienst gebruikt in bepaalde gevallen e-mail. Maar in een e-mail vraagt de Belastingdienst nooit om persoonlijke gegevens. Krijgt iemand een e-mail waarin dat toch gebeurt, dan is er sprake van phishing.
 
De valse e-mail bevat de volgende tekst, het bedrag en het betalingskenmerk kunnen afwijken:
 
Van: Belastingdienst [mailto:[email protected]]
Onderwerp: [SPAM]Belastingaangifte 2014
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Bij controle van onze administratie hebben wij geconstateerd dat er een betalingsachterstand is ontstaan van uw belastingaangifte 2014. Wij hebben geprobeerd om het openstaande bedrag te incasseren, helaas is dit niet gelukt op het rekeningnummer dat bij ons bekend staat. Het huidige openstaande saldo bedraagt € 113,48. U ontvangt ook een schriftelijke herinnering die vandaag per post is verstuurd.
Thans verzoeken wij u vriendelijk om dringend het opstaande bedrag van € 113,48 te betalen. U kunt het bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL74 INGB 0665 0094 45 ten name van "Belastingdienst" onder vermelding van "betalingskenmerk: BTW04082015".
 
Wij willen u erop wijzen dat, bij het uitblijven van de betaling, wij € 10,- kosten in rekening zullen brengen. U loopt verder het risico dat wij voor het verdere aanmaningstraject volgens de "Wet Incasso Kosten" 15% over het door u verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,- aan kosten in rekening zullen brengen. Betaal uw rekening gelden op tijd en voorkom extra kosten!
 
Wij zien uw betaling graag tegemoet en danken u voor uw medewerking.
 
Met vriendelijke groet,
 
Bob Mols
Directeur Belastingdienst

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

0

Gerelateerde artikelen