Ondernemers moeten hun btw-aangifte over het vierde kwartaal uiterlijk 31 januari hebben ingediend bij de Belastingdienst. Voor veel van de 59.888 ondernemers die in 2020 volgens de Kamer van Koophandel een bedrijf startten in de zakelijke dienstverlening, is dit de eerste keer dat zij te maken hebben met de btw-aangifte over het vierde kwartaal. Om ondernemers op weg te helpen, verstrekt de Belastingdienst een paar aandachtspunten.

 1. Vergissingen in een eerdere btw aangifte
  Een ondernemer kan er bij je jaarafsluiting achter komen dat hij eerder in het jaar bijvoorbeeld een factuur is vergeten bij de btw-aangifte. Is de correctie voor de btw minder dan € 1.000, dan kan de correctie mee in de aangifte over het vierde kwartaal. Is de correctie meer dan € 1.000, dan kan de correctie worden uitgevoerd via het formulier ‘suppletie omzetbelastingdienst’ in via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

 2. Zakelijk en privégebruik van de auto
  Bij zakelijk én privégebruik van de auto moet de ondernemer de btw voor het privégebruik corrigeren in de btw-aangifte over het vierde kwartaal. Dit geldt zowel voor een auto van de zaak die het afgelopen jaar privé is gebruikt als voor een privéauto die zakelijk is gebruikt. Gebruik de rekenhulp ‘btw en de auto’ om de btw te berekenen.

 3. Verkoop mondkapjes
  Sinds 25 mei 2020 vallen mondkapjes onder het 0% btw-tarief. Met deze coronamaatregel is het mondkapje goedkoper voor de consument. Als verkoper van mondkapjes mag de ondernemer de btw wel als voorbelasting blijven aftrekken in zijn btw-aangifte.

 4. Betaling btw uiterlijk 31 januari niet haalbaar
  Ondernemers kunnen in aanmerking komen voor betalingsuitstel. Check de website van de Belastingdienst of dat mogelijk is. Wordt het uitstel verleend, dan hoeft de ondernemer alleen op tijd btw-aangifte te doen. De btw betaalt hij later. Wanneer de ondernemer al eerder uitstel heeft aangevraagd, vraag dan om een verlenging. Het betalingsuitstel wordt dan verlengd tot 1 juli 2021.

 5. De kleineondernemersregeling
  Wanneer een ondernemer vanaf 1 januari 2021 gebruikmaakt van de kleineondernemersregeling hoeft hij vanaf het eerste kwartaal 2021 geen btw-aangifte meer te doen. De btw-aangifte over het vierde kwartaal van 2020 staat nog wel voor hem klaar in Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel

Rubriek: Omzetbelasting

  563
Gerelateerde artikelen