De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft alle kennistoetsen ingetrokken nu gebleken is dat op grote schaal met de resultaten is gefraudeerd. De toetsen zijn niet langer bruikbaar omdat de vragen en antwoorden waarschijnlijk nog steeds in omloop zijn.

De afgelopen jaren blijken tientallen medewerkers van accountantskantoren onderling antwoorden van de toetsen te hebben gedeeld. De NBA heeft onlangs zes kantoren bij elkaar geroepen die een intern onderzoek zijn begonnen naar de gang van zaken bij de toetsen. Sommige van deze onderzoeken duren nu al meer dan een half jaar. De NBA pleit er voor dat alle onderzoeken snel afgerond worden, zodat de branche voor de zomer van 2024 maatregelen kan treffen om toekomstig gesjoemel te voorkomen.

De beroepsorganisatie is van mening dat de examenfraude een schending is van de door alle accountants afgelegde beroepseed. Ernstige gevallen moeten tuchtrechtelijk worden bestraft. De Accountantskamer, de tuchtrechtelijke instantie die klachten tegen accountants beoordeelt, zal zich daarover buigen.

De NBA gaat de verplichte kennistoetsen voortaan ook anders afnemen. Zodra daarvoor een nieuw systeem is ontwikkeld, zal dat door een externe deskundige worden getoetst op fraudegevoeligheid.

Bron: ANP

Rubriek: Jaarrekening, Kantoren

Informatiesoort: Nieuws

369

Gerelateerde artikelen