De staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen hebben op 15 juni hun antwoorden op Kamervragen over de fiscale coronamaatregelen naar de Tweede Kamer gestuurd. Zo laten zij onder andere weten dat ondernemers tijdig op de hoogte zullen worden gesteld van het intrekken van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Momenteel wordt gewerkt aan de kaders voor een betalingsregeling voor uitgestelde betalingen.

Intrekken verleend uitstel van betaling

In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis van 6 mei 2020 is geregeld dat het verleende uitstel van betaling wordt ingetrokken zodra de omstandigheden dit mogelijk maken. Ondernemers worden van het intrekken van het uitstel tijdig op de hoogte gesteld, verduidelijken de staatssecretarissen in hun antwoorden. Vanaf dat moment moeten lopende fiscale verplichtingen, zoals de afdracht van omzetbelasting en loonheffingen, weer worden nagekomen.

Betalingsregeling

In het Besluit noodmaatregelen coronacrisis is ook aangegeven dat de ontvanger, alvorens het uitstel in te trekken, de ondernemer in de gelegenheid stelt om een passende betalingsregeling af te sluiten voor de opgebouwde belastingschuld. De staatssecretarissen geven aan dat momenteel wordt gewerkt aan de kaders voor deze betalingsregeling. Zij zullen de Kamer hierover op korte termijn informeren.

Bezwaar tegen betaalverzuimboete

Over de versoepeling van de betaalverzuimboete voor de omzetbelasting geven de staatssecretarissen aan dat het ondernemers vrij staat bezwaar te maken tegen de opgelegde betaalverzuimboete. De ondernemer hoeft geen bezwaar te maken als hij uitstel van betaling heeft gevraagd of de naheffingsaanslag omzetbelasting tijdig en volledig betaalt. De betaalverzuimboete wordt dan ambtshalve vernietigd. In andere gevallen moet de ondernemer wel bezwaar maken.

Onderwerpen

In de Kamerbrief geven de staatssecretarissen antwoorden op vragen over de volgende onderwerpen:

  • Uitstel van betaling voor ondernemers.
  • G-rekening.
  • Uitstel verschuldigdheid EB en ODE.
  • Btw-gevolgen voor uitleen zorgpersoneel en leveren medische hulpgoederen en –apparatuur.
  • Verlaagd btw-tarief sportscholen.
  • Grensarbeiders.
  • Versoepeling nakoming administratieve verplichtingen en behandeling van vaste reiskostenvergoedingen in de loonheffingen.

Fiscale coronareserve alleen voor de Vpb-ondernemer

Tot de overige vragen behoren onder meer vragen over de fiscale coronareserve. Het vormen van deze reserve is alleen mogelijk voor belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting en niet voor belastingplichtige ondernemers in de inkomstenbelasting. De staatssecretarissen noemen meerdere redenen voor dit onderscheid.

Zo hebben belastingplichtigen in de vennootschapsbelasting een liquiditeitsnadeel ten opzichte van belastingplichtige ondernemers voor de inkomstenbelasting. Vpb-belastingplichtigen hebben namelijk minder mogelijkheden om verliezen (snel) te verrekenen. Daarnaast kan het voor Vpb-belastingplichtigen langer duren voordat zij met verliesverrekening de over een eerder jaar betaalde belasting terugkrijgen in vergelijking met IB-ondernemers. Verder zijn er verschillende aanvullende fiscale en niet-fiscale maatregelen, zoals de Tozo en de TOGS, waar ook IB-ondernemers gebruik van kunnen maken.

De antwoorden van de staatssecretarissen zijn verwerkt in het Dossier Coronavirus.

Bron: Avanzer Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen, Fiscaal bestuurs(proces)recht

Dossiers: Corona

Informatiesoort: Nieuws

  942
Gerelateerde artikelen