Bij emigratie eindigt vaak het (onbeperkte) Nederlandse heffingsrecht. Om de ontstane maar nog niet gerealiseerde voordelen toch te kunnen belasten, gelden eindafrekeningsbepalingen. Bij die 'exitheffingen' speelt het Unierecht een belangrijke rol.

Binnen de EU/EER is een betalingsregeling mogelijk waardoor er niet direct hoeft te worden afgerekend door de emigrant. Er gelden bijvoorbeeld verschillende betalingsregelingen voor de aanmerkelijkbelanghouder, de winst- of resultaatgenieter en in de vennootschapsbelastingsfeer.

Over dit onderwerp is een nieuw thema op de Navigator verschenen met de titel Emigratie en (conserverende) eindafrekening.

Voor de 100 andere thema's zie de speciale pagina op TaxLive voor een overzicht per belastingmiddel.

Bron: Redactie TaxLive

Rubriek: Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht

Carrousel: Carrousel

Informatiesoort: Nieuws

  426
Gerelateerde artikelen