Bezwaar maken tegen een aanslag inkomstenbelasting kan voortaan digitaal via de nieuwe online bezwaarvoorziening (OBV). Bijlagen kunnen meteen online meegestuurd worden.

Dat meldt de Belastingdienst. Met de introductie van deze nieuwe voorziening die te bereiken is via de pagina ‘Bezwaar, beroep en klacht‘ is ook geregeld dat belastingplichtigen de status van hun bezwaar kunnen volgen. Zo is te zien of het bezwaar ontvangen is en in welke fase van behandeling het zich bevindt.

Verder is in de 19e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst het deformaliseren van bezwaar aangekondigd. Dat betekent dat een aanvulling of wijziging nadat de beschikking definitief is op bijvoorbeeld een vergeten aftrekpost niet meer gezien wordt als bezwaar. Hiermee wordt het proces voor zowel de belastingplichtigen als de Belastingdienst verder vereenvoudigd.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

1

Gerelateerde artikelen