Het is de bedoeling om op 1 januari 2027 een nieuw box 3-stelsel in werking te laten treden. Staatssecretaris van Financien Marnix van Rij is ondanks de demissionaire status van het kabinet een internetconsultatie voor een nieuwe wet gestart om deze datum te halen. Vrijdag 20 oktober a.s. is de laatste dag dat mensen kunnen reageren. 

Er zijn tot nu toe maar liefst 920 reacties openbaar gemaakt op de consultatiesite. Niet-openbaar gemaakte reacties zitten niet in dit cijfer. Dit hoge aantal bevestigt dat box 3 een flinke maatschappelijke impact heeft. Gemiddeld zit het aantal reacties op consultaties van fiscale wetsvoorstellen ver onder de honderd. De consultatie van de 'Wet excessief lenen bij eigen vennootschap' bijvoorbeeld, ook een voorstel met een grote impact, noteerde in 2019 zestig openbaargemaakte reacties.

Hoewel pas een nieuw kabinet met de hervorming van de box 3-heffing aan de slag kan, wilde het huidige demissionaire kabinet het voorstel wel al in consultatie laten gaan. "Als er in april-mei een nieuw kabinet zou zijn, en ze zouden het conceptwetsvoorstel voor een nieuwe vermogensbelasting overnemen, of licht geamendeerd overnemen, dan is 2027 nog haalbaar. Zou het kabinet later tot stand komen, dan wordt het krap", zei Van Rij vorige maand tegen het FD.

Het demissionaire kabinet publiceerde 8 september 2023 een voorstel op de website internetconsultatie.nl voor een nieuwe manier om verdiensten uit vermogen te belasten. Het oude systeem werd eind 2021 onrechtmatig verklaard door de Hoge Raad. Het kabinet wil daarom een stelsel optuigen waarin belasting wordt betaald over daadwerkelijk rendement uit vermogen. Hiervoor wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van kapitaal. Maar, benadrukt staatssecretaris Marnix van Rij, een besluit is aan een nieuw kabinet.

Bron: Internetconsultatie.nl

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

7131

Gerelateerde artikelen