De internetconsultatie over de Wet werkelijk rendement box 3 is op 8 september 2023 gestart. Belangstellenden kunnen tot en met 20 oktober 2023 reageren op de consultatie. De consultatie is geen voldragen wetsontwerp, maar een hulpmiddel voor een nieuw kabinet. Het is de bedoeling om op 1 januari 2027 een nieuw box 3-stelsel in werking te laten treden.

Het kabinet stelt voor om in box 3 belasting te heffen op basis van het werkelijk behaalde rendement van vermogen. De belasting wordt als hoofdregel vormgegeven als een vermogensaanwasbelasting. Het werkelijk rendement bestaat uit het directe rendement, zoals rente, huur en dividend met aftrek van kosten, en het indirecte rendement, de gerealiseerde of ongerealiseerde waardeontwikkeling van bijvoorbeeld aandelen minus kosten. De waardeontwikkeling wordt in principe jaarlijks belast. Als sprake is van een verlies, dan mogen de verliezen verrekend worden met box 3-inkomen uit andere jaren. Wel wordt een verliesverrekeningsdrempel ingevoerd.

Voor onroerende zaken en aandelen in familiebedrijven en startende innovatieve ondernemingen geldt als uitzondering op de hoofdregel een vermogenswinstbelasting. De waardeontwikkeling voor deze vermogensbestanddelen wordt belast bij realisatie, meestal bij verkoop van het vermogensbestanddeel. Verder geldt voor de eerste woning in box 3, waarbij hoofdzakelijk sprake is van eigen gebruik, een forfait voor het bepalen van het totale rendement. Dit forfait is een vast percentage van de WOZ-waarde.

In het nieuwe stelsel wordt het huidige heffingvrije vermogen vervangen door een heffingvrij inkomen. De bedragen van het heffingvrij inkomen, het belastingtarief en de verliesdrempel zijn nog niet ingevuld in het conceptvoorstel.

[Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron] [Nieuwsbron]

Rubriek: Inkomstenbelasting

Regelgevende instantie: Ministerie van Financiën

Editie: 11 september

Informatiesoort: VN Vandaag

Dossiers: Box 3

Focus: Focus

2518

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen