De Kennisgroep reorganisatiefaciliteiten en fiscale eenheden heeft een standpunt gepubliceerd naar aanleiding van een vraag over de toepassing van de aansluitende fiscale eenheid van art. 18a BFE 2003 en het overgaan van aandelenbezit bij een fusie met een dochtermaatschappij als verkrijgende rechtspersoon.

In de voorgelegde casus is de structuur als volgt: A bv houdt 100% van de aandelen in B bv, B bv houdt 100% in C bv, en C bv 100% in D bv. De FE VPB bestaat uit B bv, C bv en D bv. B bv en C bv fuseren, waarbij C bv de verkrijgende vennootschap is. Door de fusie eindigt de FE en worden alle maatschappijen ontvoegd. Het ontvoegingstijdstip is op verzoek gesteld op de aanvang van het boekjaar waarin de fusie heeft plaatsgevonden op grond van art. 14 lid 3 BFE 2003. C bv en D bv verzoeken om een aansluitende FE tussen hen per aanvang boekjaar waarin de fusie heeft plaatsgevonden.

In deze situatie is onmiddellijk en middellijk aandelenbezit overgegaan als bedoeld in art. 18a lid 1 onderdeel a BFE 2003. De verdwijnende rechtspersoon B bv is voor de fusie de moedermaatschappij van de FE en de verkrijgende rechtspersoon C bv is een dochtermaatschappij die al voor de fusie alle aandelen in de andere dochtermaatschappij D bv houdt.

Lees ook het thema Fiscale eenheid in de Vpb.

Wetsartikelen:

Besluit fiscale eenheid 2003 18a

Besluit fiscale eenheid 2003 14

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Editie: 11 september

Informatiesoort: VN Vandaag

482

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen