De Hoge Raad oordeelt dat geen sprake is van een inbreuk op het fiscale neutraliteitsbeginsel. Wat betreft het toepasselijke rechtskader verschillen geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zozeer van elkaar dat dit onderscheid voor de gemiddelde consument een aanmerkelijke invloed zal hebben op zijn keuze.

X bv houdt zich onder meer bezig met de vervaardiging en levering van Gladskin, een farmaceutisch product. Gladskin wordt toegepast bij huidaandoeningen en huidirritaties. In geschil is of het verlaagde BTW-tarief van Tabel I post a.6 van toepassing is op de levering van Gladskin. Hof Den Haag oordeelt dat het verlaagde BTW-tarief niet van toepassing is op de levering van Gladskin. Voor de Gladskin-producten is namelijk geen handelsvergunning verleend als bedoeld in art. 1 lid 1 onderdeel lll Geneesmiddelenwet. Het hof benadrukt hierbij dat tussen de producten van X bv (medische hulpmiddelen) en de producten (geneesmiddelen) waarvoor het verlaagde BTW-tarief geldt, wezenlijke verschillen bestaan. Verder is de wetgever bij de vormgeving van Tabel I post a.6 binnen de grenzen van de EU-regelgeving op BTW-gebied gebleven. X bv gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat geen sprake is van een inbreuk op het fiscale neutraliteitsbeginsel. Wat betreft het toepasselijke rechtskader verschillen geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zozeer van elkaar dat dit onderscheid voor de gemiddelde consument een aanmerkelijke invloed zal hebben op zijn keuze. De producten van X bv zijn voor de BTW-heffing dan ook niet uitwisselbaar met producten waarvoor een handelsvergunning dan wel parallelhandelsvergunning is gegeven. Verder heeft de wetgever bij de inperking van de toepasselijkheid van het verlaagde BTW-tarief voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen met ingang van 2018 correct gehandeld. De afbakening berust op objectieve, duidelijke en nauwkeurige criteria die het mogelijk maken om de aldus begrensde categorie goederen eenvoudig te onderscheiden van cosmetische, reinigende en verzorgende producten en andere farmaceutische producten die als medische hulpmiddelen worden verhandeld. De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het hof.

Lees ook het thema Medische vrijstelling: vrijgesteld van btw of toch belast?

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 6

Wet op de omzetbelasting 1968 9

Instantie: Hoge Raad

Rubriek: Omzetbelasting, Fiscaal bestuurs(proces)recht, Europees belastingrecht

Editie: 11 september

Informatiesoort: VN Vandaag

Focus: Focus

718

Inhoudsopgave van deze editie

Gerelateerde artikelen