De Belastingdienst denkt bijna 495 fte nodig te hebben voor het rechtsherstel box 3. Dat blijkt uit de kamerbrief en de uitvoeringstoets bij het beleidsbesluit rechtsherstel box 3 dat op 30 juni 2022 is gepubliceerd.

In het beleidsbesluit is de precieze vormgeving van het rechtsherstel vastgelegd: volgens de forfaitaire spaarvariant wordt herstel geboden aan de massaal bezwaarmakers over de jaren 2017-2020 en alle belastingplichtigen van wie de aanslag nog niet onherroepelijk vaststond op 24 december 2021. Hieronder worden ook begrepen alle belastingplichtigen van wie de aanslagen nog moeten worden opgelegd, zoals over de jaren 2021-2022.

In de uitvoeringstoets wordt aangegeven dat de impact van de hersteloperatie ingrijpend is voor de Belastingdienst. De exacte gevolgen zijn afhankelijk van de omvang van het aantal reacties van belastingplichtigen naar aanleiding van het rechtsherstel. Bij de nu gemaakte veronderstellingen rond het aantal klantreacties is het herstel uitvoerbaar, maar leidt dit tot minder toezichtactiviteiten en mogelijke slechte bereikbaarheid van de telefonische dienstverlening.

In juli 2022 start de Belastingdienst met het rechtsherstel voor de massaal-bezwaarmakers over de jaren 2017 tot en met 2020. Dit betreft bijna 220.000 aanslagen. Het herstel moet volgens de wettelijke termijn gereed zijn op 4 augustus 2022.

In augustus 2022 wordt gestart met het gefaseerd opleggen van de aanslagen 2021, waarin box 3 inkomen is opgenomen. Deze zijn aangehouden, totdat het herstel in de ICT-voorziening is verwerkt. Dit betreft mogelijk 1,9 miljoen aanslagen. In september 2022 wordt gestart met het herstel van de doelgroepen waarvan de aanslagen 2017 tot en met 2020 nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021 of nog niet zijn opgelegd. Dit betreft ongeveer 550.000 aanslagen. Binnen deze groep wordt prioriteit gegeven aan de aanslagen 2017, vanwege de verjaringstermijn van 5 jaar die op 31 december 2022 eindigt.

Voor het zomerreces van 2022 informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer over de opties voor compensatie van belastingplichtigen van wie de aanslag over de belastingjaren 2017-2020 al onherroepelijk vaststond op het moment van het Kerstarrest van de Hoge Raad (de niet-bezwaarmakers).

Bron: MinFin

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

14

Gerelateerde artikelen