Kan een adviseur door overmacht de aangiften 2015 niet voor de vastgestelde datum doen, dan kan hij met een gemotiveerd verzoek bijzonder uitstel krijgen. Dit uitstel moet worden aangevraagd vóór 1 maart 2017. Voor aanwijsposten verleent de Belastingdienst geen bijzonder uitstel.
Overmacht doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de adviseur afhankelijk is van informatie uit het buitenland en deze nog niet is ontvangen. Het moet dan wel gaan om een van de volgende situaties:
  • De klant is een expat.
  • De klant is een dochtermaatschappij van een buitenlandse moedermaatschappij.
  • De klant is gevestigd in Nederland en heeft een buitenlandse dochtermaatschappij.
Bijzonder uitstel kan worden verkregen voor maximaal 10% van het aantal burgerservicenummers (BSN's) en RSIN/fiscale nummers waarvoor de Belastingdienst de adviseur voor het belastingjaar 2015 onder de uitstelregeling uitstel heeft verleend. Voor aangiften over 2015 verleent de Belastingdienst bijzonder uitstel tot uiterlijk 2 maanden na afloop van het eerder verleende uitstel.

Gebroken of kort boekjaar

Voor een normaal boekjaar vraagt de adviseur bijzonder uitstel aan vóór 1 maart. Voor een gebroken of kort boekjaar (niet eindigend op 31 december) kan dit tot uiterlijk 2 maanden voor afloop van dat boekjaar. Te late verzoeken worden geweigerd.
 
Aanvragen van bijzonder uitstel kan de adviseur alleen doen met het formulier Aanvraag Bijzonder of incidenteel uitstel aangiften belastingconsulenten.
 

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

0

Gerelateerde artikelen