Naar het zich laat aanzien is het kabinet van plan de btw-integratieheffing af te schaffen. PwC gaat ervan uit dat deze maatregel in het Belastingplan 2014, dat op Prinsjesdag (17 september 2013) wordt gepubliceerd, zal zijn opgenomen en per 1 januari 2014 zal ingaan.

De integratieheffing is als het ware een correctieberekening die er voor zorgt dat op alle onderdelen van een nieuw goed btw drukt, waaronder de ter beschikking gestelde stoffen. De integratieheffing treedt bijvoorbeeld op wanneer een opdrachtgever een nieuwe onroerende zaak laat vervaardigen op zijn eigen grond en deze vervolgens gaat gebruiken voor btw-vrijgestelde prestaties. 

 

Bron: PwC

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2013

1

Gerelateerde artikelen