In het najaar 2019 ontvangen alle eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer (btw-id). In het nieuwe btw-id is het Burgerservicenummer (BSN) niet verwerkt. Zo is de privacy van de ondernemer beter beschermd.

Vorig jaar constateerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het gebruik van het BSN in het btw-identificatienummer dat het BSN een vertrouwelijk persoonsnummer is dat primair dient voor communicatie tussen overheid en burger. Gebruik van het BSN in het btw-nummer bevat een te groot risico voor identiteitsfraude. Staatssecretaris Snel ging daarna opzoek naar een alternatief dat de Belastingdienst nu bekendmaakt aan de betrokken btw-ondernemers.

Het nieuwe btw-id gebruikt de ondernemer vanaf 1 januari 2020 voor zijn zakelijke contacten. Hij houdt zijn omzetbelastingnummer. Dit gebruikt hij voor contact met de Belastingdienst waaronder het doen van aangifte.

Nieuwe btw-id

Het btw-id is een persoonlijk, uniek nummer en bestaat net als nu uit: NL - 9 cijfers - B - 2 cijfers. Het verschil met de oude situatie is, dat de 9 cijfers niet langer het BSN van de ondernemer vormen en dat het controlenummer een willekeurig getal is.

De ondernemer past, voor zover van toepassing, zijn factuurpapier of factuursjabloon, internetsite(s), briefpapier, overige digitale sjablonen en andere communicatiemiddelen aan, zodat hij vanaf 1 januari 2020 het nieuwe btw-id gebruikt. Tot en met 31 december 2019 gebruikt hij zijn huidige btw-id nog.

Daarnaast is het van belang dat de ondernemer het nieuwe btw-id deelt met zijn adviseur. Zo is de adviseur op de hoogte van het nieuwe btw-id en past hij dit, waar nodig, aan in zijn administratie.

Tot slot past de ondernemer en adviseur per 1 januari 2020 het btw-id aan in de administratiesoftware.

Zaken doen binnen de EU en/of daarbuiten

Vanaf 1 januari 2020 moet de ondernemer zijn nieuwe btw-id gebruiken voor zowel contacten met leveranciers als met klanten. Dan is zijn huidige btw-id niet meer geldig. Dit is van groot belang bij de handel in de EU. Vanaf 1 januari 2020 is het nieuwe btw-id te verifiëren in het uitwisselingssysteem voor btw-informatie (VIES).

Verder dient de ondernemer nog op het volgende te letten:

  • Als de ondernemer in de EU verkoopt is het van belang dat hij voor verkopen vanaf 1 januari 2020 zijn nieuwe btw-id op zijn factuur zet.
  • Als de ondernemer inkoopt in de EU moet zijn leverancier voor verkopen vanaf 1 januari 2020 het nieuwe btw-id op de factuur plaatsen en gebruiken bij de opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP).
  • Krijgt de ondernemer in 2020 een factuur voor goederen of diensten die de EU-leverancier al in 2019 heeft verricht, dan staat op deze factuur toch het oude btw-nummer. In deze situatie hoeft de ondernemer de leverancier niet te vragen om een factuur met zijn nieuwe btw-id.
  • Als de ondernemer is geregistreerd voor de mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling), dan zet de Belastingdienst deze registratie om in het nieuwe btw-id. Ondernemers ontvangen daarover apart informatie.

Voor teruggaaf van btw uit andere EU-landen via het portaal op belastingdienst.nl/eubtw blijft de adviseur of de ondernemer inloggen met de huidige gebruikersnaam. Dat is het omzetbelastingnummer met daarvoor 'NL'. Als identificatie van de ondernemer geeft de Belastingdienst vanaf 1 januari 2020 het nieuwe btw-id van de eenmanszaak door aan de EU-belastingdiensten bij wie de ondernemer een verzoek indient voor teruggaaf van btw.

Let op!
Alleen het btw-id van Nederlandse eenmanszaken verandert, die van overige EU-ondernemers blijft ongewijzigd.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Omzetbelasting

Focus: Focus

Carrousel: Carrousel

11

Gerelateerde artikelen