Blog Ronald van den Brekel: Van alle cursussen die ik in mijn carrière als fiscalist heb gevolgd, heb ik de afgelopen weken het meest gehad aan de cursus snellezen. Op 5 oktober heeft de OESO een stortvloed aan BEPS documenten over de fiscale wereld uitgestort. Belastingdiensten in diverse landen, waaronder Nederland, hebben kort daarop hun positie gedeeld, en ook nieuwe wetgeving aangekondigd. En op 6 oktober hebben de ecofin ministers van de EU maatregelen over transparantie aangekondigd.
De OESO-rapporten over BEPS beslaan 1953 pagina's. Inclusief het "explanatory  statement". Ik heb het even getimed. Als ik geconcentreerd lees (en niet terwijl ik op televisie champions league zit te kijken) doe ik circa twee minuten over een bladzijde. Zo'n 3900 leesminuten dus. Degenen die de cursus snellezen niet hebben gehad zouden kunnen volstaan met de samenvatting. Die is overigens ook al 48 pagina's. Degenen die de cursus wel hebben gedaan zouden dit trouwens juist ook moeten doen: mijn belangrijkste take-away van de cursus was: hoe snel je ook leest, de samenvatting lezen is vaak het meest efficiënt .
 
Als service aan de lezer geef ik hier de één minuut-samenvatting. De eindrapporten van het BEPS project bevatten diverse maatregelen op het gebied van internationaal belastingrecht. Vier rapporten behelzen een minimum standaard:  de OESO/G20 landen moeten deze maatregelen invoeren  (actie 5: patentboxen en uitwisseling van rulings; actie 6: maatregelen tegen treaty shopping; actie 13: country-by-country reporting en verrekenprijsdocumentatie en actie 14: voorkoming van dubbele belasting). Daarnaast bevat het rapport over actie 8-10  diverse verrekenprijsmaatregelen die in veel landen direct effect zullen hebben. Wat is de rode lijn? Allocatie van winsten moet (meer) in lijn zijn met waardecreatie. Juridisch eigendom en contracten worden minder belangrijk in de fiscale analyse. En: bedrijven moeten meer gegevens rapporteren aan de belastingdiensten, die op hun beurt ook meer informatie met elkaar moeten uitwisselen. Voor de maatregelen in de overige acht rapporten geldt: volg vooral de ontwikkelingen in de diverse landen om te zien of, en zo ja, hoe ze deze in wetgeving omzetten. 
 
Als u even snel leest als ik, heb ik u zojuist dus 3900 minuten leeswerk of ruim 8 dagen werk bespaard.
 
Heeft u iets meer tijd? In de afgelopen dagen heeft EY een aantal webcasts over BEPS verzorgd. En er volgen er meer. Deze duren 90 minuten. De eerste webcast, die u ook terug kunt kijken, gaf een overzicht van de hoofdpunten van de BEPS rapporten. Diepgaander dan mijn 1 minuut-samenvatting, en het bespaart u nog steeds ruim 3800 minuten.
 
Een aantal van de rapporten, met name die over verrekenprijzen en over documentatie, heb ik nu al vele malen doorgenomen. Het interessante hierbij is dat er telkens weer nieuwe vragen bij me opkomen over wat de OESO er nu precies mee heeft bedoeld. Dat wordt nog een uitdaging voor het bedrijfsleven om dit te implementeren!
 
Heb ik uw interesse gewekt voor het onderwerp? Dan ben ik bang dat ik u geen acht dagen werk bespaard, maar juist veel werk bezorgd heb. Werk waarvoor een cursus snellezen alleen u niet zal helpen.
 
Ronald van den Brekel, partner bij EY Belastingadviseurs

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

2

Gerelateerde artikelen