Maarten Feteris, vice-president van de Hoge Raad en voorzitter van de Belastingkamer, biedt op woensdag 23 april zijn boek Beroep in cassatie in belastingzaken aan aan Geert Corstens, president van de Hoge Raad.
Voorafgaand aan de boekpresentatie vindt een mini-symposium plaats onder voorzitterschap van Jacques Overgaauw, eveneens vice-president van de Hoge Raad en voorzitter van de Belastingkamer, waarin vijf sprekers een korte beschouwing aan het instituut cassatie zullen wijden. De sprekers zijn: H.A. Groen, R.J. Koopman, R.E.C.M. Niessen, A.O. Lubbers en M. Schreinemachers.
Voor het bijwonen van dit mini-symposium zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Belangstellenden kunnen zich hiervoor per mail melden bij [email protected]
De bijeenkomst begint om 16.00 uur.
 

Bron: de Rechtspraak

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

0

Gerelateerde artikelen