De Bond voor Belastingbetalers start in samenwerking met accountants- en adviesorganisatie Grant Thornton een proefproces om de rechtmatigheid van de vermogensrendementsheffing te laten beoordelen. Deze heffing komt feitelijk neer op onteigening, zo stellen beide organisaties. Ze zijn er, op basis van een recente uitspraak van de rechter in Den Haag en de extreem lage spaarrentestanden, van overtuigd dat deze zaak een goede kans maakt.
‘Elke sukkel haalt meer dan 4% rendement. Wie dat niet lukt kan bij mij staatsobligaties krijgen, met een procent of 6 rendement', lachte minister Zalm van Financiën nog bij de introductie van de vermogensrendementsheffing in 2001. De spaarrente bij de grote banken zakt inmiddels regelmatig onder de 1%, terwijl er op dit moment netto 1,2% belasting over vermogen betaald wordt (fictief rendement van 4% wordt met 30% belast in box 3). Het fictieve rendement van 4% is onrechtmatig hoog, zo stelt de Bond voor Belastingbetalers. Feitelijk is dit een belasting op rendement van meer dan 100% en komt dit dus neer op onteigening. Onlangs oordeelde het Gerechtshof in Den Haag dan ook dat de vermogensrendementsheffing opnieuw moest worden vastgesteld, omdat de heffing hoger was dan het rendement op het vermogen.
 
Bestuurslid Jurgen de Vries van de Bond voor Belastingbetalers: ‘Er zijn in Nederland bijna 2 miljoen huishoudens die last hebben van deze belastingheffing. Samen zorgen ze voor een jaarlijkse belastingopbrengst van 3,7 miljard euro. Circa 800.000 huishoudens hebben hiermee alleen maar vanwege hun spaargeld mee te maken'. De Bond voor Belastingbetalers wil de werking van deze belasting, die veel mensen treft die sparen voor bijvoorbeeld de aflossing van de hypotheek of voor pensioen, nu laten onderzoeken door de rechter.
 
De Bond voor Belastingbetalers verwacht dat het proefproces zal resulteren in een herziening van de vermogensrendementsheffing. De Bond bestaat bij gratie van donateurs en roept mensen dan ook op om het proefproces te steunen door het doen van een donatie. Mocht het proefproces succesvol zijn dan helpt de Bond zijn donateurs bij het terugvorderen van teveel betaalde belasting.

Bron: Bond voor Belastingbetalers en Grant Thornton

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

10

Gerelateerde artikelen