De Bond voor Belastingbetalers roept de Tweede Kamer op om een Handvest voor de Rechten van Belastingbetalers te introduceren in Nederland. Zo’n handvest is volgens de bond hard nodig omdat de "rechtsbescherming van de belastingbetaler ondermaats is".

Met een handvest wil de bond de fiscale rechtsbescherming een steviger fundament geven. De zogeheten ‘Taxpayer Bill of Rights’ in de Verenigde Staten is hierbij een inspiratie geweest. Het Nederlandse handvest stelt dat een belastingbetaler:

  1. het recht heeft op correcte informatie;
  2. het recht heeft op goede service;
  3. het recht heeft niet teveel te betalen;
  4. het recht heeft gehoord te worden;
  5. het recht heeft in beroep te gaan;
  6. het recht heeft op afronding;
  7. het recht heeft op privacy;
  8. het recht heeft op vertrouwelijkheid;
  9. het recht heeft op vertegenwoordiging; en
  10. het recht heeft op een eerlijk, rechtvaardig belastingsysteem.

Om de oproep aan de Tweede Kamer kracht bij te zetten, wordt op 30 januari a.s. een petitie aan de leden van de Tweede Kamercommissie voor Financiën aangeboden die al 20.000 keer is ondertekend. De petitie verzoekt de Kamerleden onder meer om een rondetafelgesprek te organiseren waarin zij met experts in gesprek gaan over de rechtsbescherming van belastingbetalers en de nut en noodzaak van een handvest.

Bron: BvB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

289

Gerelateerde artikelen