Het demissionaire kabinet grijpt op Prinsjesdag in bij de belasting op het rendement op vermogen, om te voorkomen dat die de komende jaren te weinig oplevert voor de staatskas. Het recente, negatieve advies van de A-G Wattel over het rechtsherstel box 3 kan het begrotingsgat voor de jaren 2024-2026 nog groter maken als de Hoge Raad het advies overneemt. Het Register Belastingadviseurs (RB) vreest een exponentiële groei van het 'box 3-verlies' voor de staat.

Als gevolg van een aantal rechterlijke uitspraken heeft het kabinet de box 3-heffing moeten aanpassen. Jarenlang werd belasting geïnd op basis van een verondersteld rendement dat met name voor mensen met alleen spaargeld door de zeer lage rente in de praktijk helemaal niet haalbaar was.

Er wordt nog gewerkt aan een nieuw stelsel waarbij zoveel mogelijk het daadwerkelijk behaalde rendement wordt gebruikt als heffingsgrondslag. Maar dat is op zijn vroegst in 2027 klaar. Daardoor dreigde de schatkist jaarlijks honderden miljoenen aan belastingopbrengsten mis te lopen.

In het belastingpakket dat op Prinsjesdag is aangeboden aan de Tweede Kamer staan maatregelen die dat moeten voorkomen. Het deel van het vermogen waarover geen belasting verschuldigd is, wordt gelijk gehouden op 57.000 euro (of 114.000 euro voor stellen die elkaars fiscale partner zijn). Normaal gesproken zou dat bedrag meestijgen met de inflatie. Ook wordt het belastingtarief in box 3 al volgend jaar opgetrokken van 32 naar 34 procent, in plaats van een jaar later.

Extra gat

Het RB heeft berekend dat in de rijksbegroting over de periode 2024-2026 jaarlijks een extra gat ontstaat van € 4,5 miljard als de Hoge Raad het advies overneemt van A-G Wattel over de wet rechtsherstel box 3.  De beroepsorganisatie doet daarom een dringend beroep op het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer om deze tekorten niet op te lossen door het verhogen van inkomsten- of vennootschapsbelastingtarieven. In plaats daarvan pleit het RB voor het zoeken naar alternatieve financieringsbronnen binnen de rijksuitgaven en/of fondsen, zonder de lasten op de burgers en het bedrijfsleven te verzwaren.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2023, Box 3

2217

Gerelateerde artikelen