Slechts 11% van de mensen die gebruik maken van de digitale belastingaangifte vertrouwt de vooraf ingevulde gegevens van de Belastingdienst. Verder roepen vooral de 'boxen' waarin bepaalde inkomsten vallen, veel vraagtekens op. Dat blijkt uit onderzoek door softwarebedrijf Invers onder 593 belastingplichtigen.

Met de deadline van de belastingaangifte (1 april) in het vooruitzicht, moet nog bijna 27% van de Nederlanders in allerijl de aangifte doen. 7% van de bevolking vraagt zelfs formeel uitstel aan bij de Belastingdienst.

Er is geen aantoonbare reden waarom zoveel Nederlanders tot het laatste moment wachten. 83% van de ondervraagden zegt niet tegen de belastingaangifte op te zien.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het algemene kennisniveau van de gemiddelde belastingplichtige over de aangifte beperkt is. De 'boxen' zijn een moeilijk te doorgronden iets in de aangifte. Dat het salaris tot box 1 behoort, weet driekwart nog wel. Maar tot welke box het privégebruik van de auto en het pensioen behoren, is voor 64% van de geënquêteerden een compleet raadsel.

60 Procent doet zelfstandig aangifte Opmerkelijk is dat zoveel Nederlanders het heft in eigen hand nemen met het invullen van de belastingaangifte. 60% heeft geen hulp van buitenaf nodig en doet de aangifte zelfstandig. Hierbij worden de vooraf ingevulde gegevens van de Belastingdienst goed gecontroleerd. Slechts 10,6% van de respondenten vertrouwt blindelings op de vooraf ingevulde gegevens van de Nederlandse autoriteiten. Daarnaast geeft 6,3% van de ondervraagden aan dat het te veel uitzoekwerk is om deze gegevens te controleren.

Bron: Invers

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

1

Gerelateerde artikelen