Vastgoed is moeilijk op dezelfde manier te belasten in box 3 als banktegoeden en effecten. Daarom vindt vastgoedhoogleraar Tom Berkhout dat een aparte belastingbox nodig is voor onroerend goed zoals tweede huizen en beleggingspanden.

Het kabinet wil voor het nieuwe box 3-stelsel vanaf 2027 een vermogensaanwasbelasting invoeren op basis van werkelijk rendement. Zo'n aanwasbelasting heeft als grondslag de werkelijk behaalde opbrengsten uit vermogen waaronder ook niet gerealiseerde winsten door de waardeontwikkeling. Tegen het FD zegt Berkhout, die tevens voorzitter is van het vastgoedkenniscentrum van de Belastingdienst, dat de waardeontwikkeling van divers vastgoed moeilijk is vast te stellen voor deze vorm van vermogensbelasting. 

Bovendien kan de vermogensaanwasbelasting voor deze vermogenssoort tot liquiditeitsproblemen leiden bij vastgoedeigenaren. In het Nederlandse Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR) lanceert Berkhout daarom het idee om een nieuwe 'box 4' in te voeren. Box 4 zou geen heffing over inkomen zijn, maar een platte vermogensbelasting: een jaarlijks te betalen percentage van de vermogenswaarde. Berkhout heeft berekend dat een tarief van 1 procent voor zo'n belasting volstaat om de bijdrage van vastgoed aan de box 3-opbrengst op peil te houden, zo schrijft de krant.

Staatssecretaris Van Rij heeft zelf ook enkel ideeën bedacht om onroerend goed te belasten bij een stelsel op basis van werkelijk rendement. Vorige week suggereerde hij om vastgoed in box 1 te gaan belasten in plaats van in box 3. Gisteren deed het Register Belastingadviseurs het radicalere voorstel om box 3 maar helemaal af te schaffen.

Op 9 mei a.s. debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van box 3.

Bron: FD

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

363

Gerelateerde artikelen